Felelősségbiztosítások

FÜGGETLEN SZAKÉRTELEM A BIZTOSÍTÁSI PIACON

biztonság mindenek felett


Felelősségbiztosítások

  • Általános felelősségbiztosítások
  • Vállalkozói Felelősségbiztosítások
  • Személyi Felelősségbiztosítások
  • Szakmai Felelősségbiztosítások (orvosi, könyvelői, tervezői, kivitelezői…)
  • Vezető tisztségviselők Felelősségbiztosítása
  • Munkáltatói-, Munkavállalói Felelősségbiztosítások
  • Gyártói-, Szolgáltatói Felelősségbiztosítások
  • Kollektív Jogvédelmi Biztosítások
  • Bérlői és bérbeadói felelősségbiztosítás

Vállalkozói Felelősségbiztosítás

A Biztosító mentesíti a Biztosítottat a szerződésben meghatározott mértékben és a vonatkozó biztosítási feltételek, kizárások, korlátozások szerint az olyan személyi sérüléses és dologi károk megtérítése alól, amelyekért a magyar jog szabályai szerint felelősséggel tartozik.

Személyi Felelősségbiztosítás

A „Személyi Felelősségbiztosítás” olyan biztosítás, amely egyéneknek védelmet nyújt abban az esetben, ha mások sérülnek vagy kárt szenvednek, és a biztosított személy felelősségre vonható ebben az esetben. Ez a biztosítás fedezetet nyújt a jogi védelemhez és a kártérítési költségekhez, amelyek felmerülhetnek, ha a biztosított személy felelős valaki más sérüléséért vagy vagyonkárosodásáért.

Szakmai Felelősségbiztosítás

A biztosítási részletezőn megnevezett tevékenység / és vagy működési terület folytatójaként a megbízónak és esetlegesen harmadik személynek okozott kár fedezete, amiért a magyar, vagy a feltüntetésre került “alkalmazandó jog” -ként megjelölt jog szerint felel.
– ügyvédeknek, igazságügyi szakértőknek
– orvosoknak, egeszsegügyi szolgáltatóknak
– állatorvosoknak
– tervezőknek, kivitelezőknek
– pénzügyi közvetítőknek
– könyvelőknek, adótancsadóknak, könyvvizsgálóknak
– társasházkezelőknek, lakásszövetkezeteknek
– vagyonvédelmi vállalkozások részére
– közbeszerzési szaktanácsadóknak, követeléskezelőknek
– vámügyintézőknek és hivatalnokoknak

Vezető tisztségviselők Felelősségbiztosítása (D&O)

A Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása (D&O – Directors & Officers) védelmet nyújt magánvagyonára, ha a társaságvezető tisztségviselőjeként, felügyelőbizottsági tagjaként vagy vezető állású munkavállalójaként kárt okoz.

Munkáltatói Felelősségbiztosítás

Vállalkozások számára kialakított olyan biztosítás, amely a vállalkozás működése során bekövetkezett munkabalesetekből eredő munkaadói kötelezettségek átvállalására szolgál.

Munkavállalói Felelősségbiztosítás

A felelősségbiztosítás keretében a biztosító – a biztosítási szerződéses feltételekben szabályozottak szerint – a biztosított tevékenység folytatásával olyan másnak okozott kár (és sérelemdíj) megtérítése alól mentesíti a szerződés biztosítottját, melyért a biztosítottat kártérítési felelősség terheli.

Gyártói-, Szolgáltatói Felelősségbiztosítások

Vállalkozások számára kialakított olyan biztosítás, amely a biztosítási szerződésben meghatározott biztosított tevékenység vagy foglalkozás keretében, szolgáltatás teljesítése során, a szerződés hibás teljesítése következtében, szerződéses partnerének vagy a szolgáltatás igénybevevőjének okozott dologi és személysérüléses károkból eredő kötelezettségeik átvállalására szolgál.

Kollektív Jogvédelmi Biztosítások

Olyan kárbiztosítás, amely alapján a biztosító a szerződésben meghatározott kockázatokra fedezetet nyújt és szolgáltatást teljesít a szerződésben meghatározott biztosítási események bekövetkezésekor. A Kollektív jogvédelmi biztosítást és munkavállalói felelősségbiztosítást tartalmazó kárbiztosítási termék. A jogvédelmi biztosítás alapján a biztosító – a szerződésben meghatározott jogvédelmi szolgáltatási területeken – jogvédelmi szolgáltatásokat nyújt (ügyvédet ajánl és jogi eljárások költségeit téríti) a biztosított személyeket ért jogi érdeksérelmek esetén. A munkavállalói felelősségbiztosítás a munkavállalóként okozott olyan károk megtérítése alól mentesít, melyekért a biztosított személyeket kártérítési felelősség terheli.

Bérlői- és bérbeadói felelősségbiztosítás

Védelmet nyújt mind a lakó- vagy üzlethelyiségét bérlő személynek (bérlő), mind a tulajdonosnak vagy menedzsernek (bérbeadó) a lakó- vagy üzlethelyiségben történő esetleges balesetek vagy károk esetén. Például, ha egy bérlő vagy látogató megsérül a bérleményen, vagy ha az ingatlanban okozott kár másoknak, a biztosítás fedezheti a jogi védelem költségeit, valamint a kártérítési és javítási költségeket. Ez a biztosítás az ingatlan tulajdonosának (bérbeadónak) biztosítja a szükséges védelmet abban az esetben, ha valaki a bérelt ingatlanban megsérül vagy károsodást szenved, valamint a bérlőt is védi, ha valaki más megsérül vagy károsodást szenved a bérlési helyszínen. A bérlői és bérbeadói felelősségbiztosítások segítenek mindkét félnek elkerülni a potenciális pénzügyi veszteségeket és jogi problémákat az ilyen típusú helyzetekben.